Карнавал. Исп. Саша Ли (Юля Юзвак, Ирина Антипова, Аня Федорова, Милана Чурило)